Cummins Diesel, Cummins Norway, Diesel Engines Norway

Cummins Norway

Cummins Norge

Som var beliggende i Drøbak ble i 2005 en heleid Distributør av Cummins Inc. Cummins Norway AS har de siste årene vokst og har i 2014 en omsetning på mer enn 134 millioner kroner. Mens Cummins virksomhet i Norge vokste, fikk bedriften behov for å flytte til et nytt sted. I 2010 flyttet Cummins Norway AS til Ås rett sør for Oslo, der også Cummins Generator Technologies sluttet seg til i samme kontor. Cummins Norway AS har i dag 600m2 lager for å sikre tilgjengelighet av viktige Cummins originaldeler, Samt 100m2 verksted for overhaling og reparasjoner, utført av høyt kvalifiserte og dyktige service-teknikere.

Historisk har Cummins Norge alltid vært betydelig involvert i alle de marine segmenter, hovedsaklig mot det proffesjonelle markedet, men leverer også løsninger for det private markedet, Cummins er også distribitør av Onan agregater. Vårt ettermarkedet støtter også i tillegg industri, gruvedrift, strømgeneratorer m.m. Cummins Norge AS har også et økende strategisk spredt servicenettverk over hele landet for å sikre forsvarlig og økonomisk drift av Cummins utstyr.

Countries covered:  Norge

Contact us

Telephone, Fax & Email

Tel: 00 47 64 97 45 00
Fax: 00 47 649 745 01
Email: info.norway@cummins.com

Address 

Cummins Norway A.S.
Osloveien 20, 1430 Ås
Postboks 97, 1431 Ås

Generator Solutions A.S.

Generator Solutions A.S. is the official distributor for Cummins Generator Sets (excluding Cummins Onan).

Countries covered:  Norway

Telephone, Fax, Email & Website

Telephone: 00 47 31 30 90 60
Fax: 00 47 31 30 21 35
Email: post@generatorsolutions.no
Website: www.generatorsolutions.no

Address 

Generator Solutions A.S.
Rosenkrantzgaten 75, Port 5
3018 Drammen
Norway