Digitální řídicí systémy (DMC) a přepínače

  • K dispozici jsou tyto Cummins DMC produkty – DMC1000, DMC1500, DMC8000

Dígitální řídící systémy PowerCommand® jsou navrženy a vyrobeny kolem standardizovaných řídicích bloků a poskytují větší spolehlivost, flexibilitu a vyšší výkon. Naše digitální řídící systémy (DMC) poskytují bezproblémové propojení mezi generátorem/generátory, ovladačem PowerCommand® (PCC), místním přepínačem a distribučními systémy.

Souběžné digitální systémy PowerCommand® vytvořené Cummins Power Generation poskytují vyšší funkčnost a silnější ovládání než jakýkoli jiný souběžný systém, který je dnes k dispozici. Od digitálního ovládání spuštění generátoru, synchronizace a převedení energie bez přerušení, až po sofistikované diagnostiky, vzdálené monitorování a síťové sdílení informací, souběžné systémy PowerCommand koordinují každý aspekt napájecího systému. Za 10 nebo méně vteřin dokážou digitální souběžné systémy PowerCommand synchronizovat všechny dieselové generátory mezi sebou a se zařízením. Systém je založen na skutečně logickém základu a je vybaven souběžnými ovladači připěvněnými na generátorech, sekcemi nízkého nebo středního napětí a digitálním řídicím systémem pro provádění dozorčích funkcí.

Všechny produkty digitálního řídícího systému Cummins PowerCommand® jsou navrženy a vyrobeny tak, aby poskytovaly co nejvyšší spolehlivost, efektivitu a univerzálnost.

  • Nouzový a záložní výkon
  • Prvotřídní energie
  • Špičkový výkon
  • Distribuovaná energie
  • Kogenerace
  • Řízení spotřeby

Kontaktujte Cummins

Chtěli byste se dozvědět o DMC více?

Klikněte zde: Poptávka po generátoru

Potřebujete servisní podporu?

Klikněte zde: Servisní podpora

Potřebujete náhradní díly?

Klikněte zde: Poptávka po náhradních dílech