• Effekt: 110 - 597 kW (147 - 800 hk)

Cummins tilbyr en komplett støttepakke for ulike militære bedrifter som dekker en rekke bruksområder over hele Europa. Et stort antall Cummins-drevne enheter er i aktiv tjeneste for øyeblikket i et variert utvalg av utstyr, som strekker seg fra lastebiler for logistikkbruk til tungt artilleri.

Rask distribusjonkraft

Fredsbevaring, intervensjoner og ekspedisjonsoperasjoner øker etterspørselen etter lettere og mer mobile militære kjøretøy som egner seg for rask innsetting og all-terrain-kapasitet. På tross av den sofistikerte beskyttelsen og den forbedrede ildkraften, må denne nye generasjonen av militære kjøretøy stole på fart og kamuflasje for å sikre overlevelsesevnen ute i felt. Dette gjøres ved hjelp av den nyeste teknologien for ren forbrenning som tilbys av det nye motorutvalget til Cummins.

Kraft for logistikkstøtte

Logistikkstøttekjøretøy som flytter forsyninger og personell

Tung kampkraft

Selvdrevne, tunge artillerikjøretøy, som MLRS og AS90 SPH, har gitt kommandører i felt dramatisk forbedret ildkraft, med mulighet for styring på lang avstand med eksepsjonell nøyaktighet.

Utstyr for spesialformål

Militært ingeniørutstyr med evne til å utføre rask klarering av veier, å håndtere logistikk og å gjenoppbygge flystriper spiller en stor rolle når det gjelder hele operasjonens hastighet og suksess. Fredsbevarende operasjoner stiller nå høyere krav til utstyr enn noen gang før, og avhenger helt av motorens evne til å kjøre med toppytelse i lange perioder.

Informasjonsproduktene fra Cummins gir lett tilgang til motorstyringssystemet for rask diagnostikk og datanedlasting, og bidrar til å sørge for maksimal oppetid for kjøretøyene.

Kontakt Cummins