Digitale masterkontroller og styringstavler

  • Tilgjengelige Cummins DMC-pakker – DMC1000, DMC1500, DMC8000

PowerCommand® Digital Master Controllers er utformet og produsert i henhold til standardiserte kontrollblokker, og gir bedre pålitelighet, fleksibilitet og ytelse. Våre digitale masterkontroller (DMC) tilbyr et sømløst grensesnitt mellom generatorer, PowerCommand®-kontroller (PCC), styringstavler på stedet og distribusjonssystemer.

PowerCommand® digitale parallellsystemer fra Cummins Power Generation gir mer funksjonalitet og mer robuste kontroller enn noen andre parallellsystemer som er tilgjengelige i dag. PowerCommand-parallellsystemer koordinerer alle aspekter innen kraftsystemet, fra digital kontrollering av generatoroppstart, synkronisering og kraftoverganger uten pauser til sofistikert diagnostikk, fjernstyrt overvåking og nettverkstilkobling. På 10 sekunder eller under kan digitale PowerCommand-parallellsystemer synkronisere alle dieselgeneratorsett med hverandre og med enheten. Systemet er basert på et ekte distribuert logikkonsept, og har parallellkontroller montert på generatorsettene, kraftseksjoner med lav eller medium spenning og en digital masterkontroll for å utføre tilsynsfunksjoner.

Alle Cummins PowerCommand® Digital Master Controllers-produkter er utformet og produsert for å gi best pålitelighet, effektivitet og allsidighet.

  • Nød- og standby-kraft
  • Primærkraft
  • Toppkraft
  • Distribuert kraft
  • Kraftvarme
  • Kraftstyring

Kontakt Cummins

Vil du ha mer informasjon om en DMC?

Klikk her: Generatorforespørsel

Trenger du servicestøtte?

Klikk her: Servicestøtte