Informacje na temat ładu korporacyjnego można znaleźć na stronie internetowej relacje Cummins Investors.