Cyfrowe kontrolery główne i aparatura rozdzielcza

  • Dostępne są pakiety Cummins DMC - DMC1000, DMC1500, DMC8000

Cyfrowe kontrolery główne PowerCommand® zostały zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o znormalizowane bloki sterowania, zapewniając większą niezawodność, elastyczność i wydajność. Nasze cyfrowe kontrolery główne (DMC) zapewniają bezproblemowe połączenie między generatorami, sterownikami PowerCommand® (PCC), rozdzielnicami i systemami dystrybucji.

Cyfrowe systemy równoległe PowerCommand® firmy Cummins Power Generation zapewniają większą funkcjonalność i lepsze sterowanie niż jakikolwiek inny, dostępny obecnie system równoległy. Od cyfrowej kontroli uruchamiania generatora, synchronizacji i bezprzerwowego przejścia zasilania, po zaawansowaną diagnostykę, zdalne monitorowanie i możliwości w zakresie współpracy, systemy równoległe PowerCommand koordynują każdy aspekt systemu zasilania. W ciągu 10 sekund lub mniej, cyfrowe systemy równoległe PowerCommand mogą synchronizować wszystkie generatory Diesla ze sobą i z siecią. W oparciu o rzeczywistą koncepcję logiki rozproszonej, system wyposażony został w równoległe elementy sterujące zamontowane na generatorach niskiego lub średniego napięcia i cyfrową kontrolę główną w celu wykonywania funkcji nadzorczych.

Wszystkie cyfrowe kontrolery główne Cummins PowerCommand® są projektowane i produkowane w celu zapewnienia najwyższej niezawodności, wydajności i wszechstronności.

  • Awaryjne zasilanie Standby
  • Moc Prime Power
  • Obciążenie szczytowe
  • Moc rozproszona
  • Kogeneracja
  • Zarządzanie energią

Kontakt z Cummins

Potrzebujesz więcej informacji na temat DMC?

Kliknij tutaj: zapytanie o Generator

Potrzebujesz wsparcia serwisowego?

Kliknij tutaj: wsparcie serwisowe

Potrzebujesz części?

Kliknij tutaj: zapytanie o części